ნაფტიზინი ნეო 0,1%
GEL 0.8
ნეოზოლინი (ქსილომეტაზოლინი) 0,05% ნაზალური სპრეი -15მლ
GEL 8.5
ნეოზოლინი (ქსილომეტაზოლინი) 0,05% ცხ/წვ -10მლ
GEL 6
ნეოზოლინი (ქსილომეტაზოლინი) 0,1% ნაზალური სპრეი -15მლ
GEL 8.5
ნეოზოლინი (ქსილომეტაზოლინი) 0,1% ცხ/წვ -10მლ
GEL 6
ფიზიო 0,65% (ნატრიუმის ქლორიდი) - 10მლ ნაზალური წვეთები
GEL 2.5
ფიზიო 0,9% (ნატრიუმის ქლორიდი) 30მლ ნაზალური სპრეი
GEL 5.3